Asatidz-Asatidzah SMP Muga

Nama: Agus Setiawan Riyadi, M.Pd.

TTL: Banjarmasin, 17 Agustus 1993

Pendidikan Terakhir: S-2 Pendidikan Biologi

Jabatan: Kepala Sekolah

TMT: 01 Maret 2018

Nama: Fahria Iriawati, SE., S.Pd.

TTL: Banjarmasin, 15 Maret 1971

Pendidikan Terakhir: S-1 Bimbingan dan Konseling

Jabatan: Wakil Kepala Sekolah

TMT: 23 Desember 2004

Nama: Maulida, S.Pd.

TTL: Banjarmasin, 06 Mei 1999

Pendidikan Terakhir: S-1 Pendidikan Biologi

Jabatan: Bagian Kurikulum, Guru IPA

TMT: 01 Februari 2022

Nama: Arina Fitriana, S.Pd.

TTL: Sumenep, 03 Januari 1999

Pendidikan Terakhir: S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Jabatan: Bagian Kesiswaan, Guru Bahasa Indonesia

TMT: 01 Februari 2022

Nama: Muhammad Zainuddin, S.Pd.

TTL: Martapura, 28 April 1996

Pendidikan Terakhir: S-1 Pendidikan Agama Islam

Jabatan: Bagian Keagamaan, Guru Fiqih Putra dan Bahasa Arab

TMT: 01 Agustus 2019

Nama: M. Azmi Alamsyah Irham, S.Pd.

TTL: Banjarmasin, 18 Februari 1996

Pendidikan Terakhir: S-1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jabatan: Bagian Sarana & Prasarana, Guru PKN

TMT: 01 Juli 2019

Nama: Muhammad Rizal, S.Pd.

TTL: Banjarmasin, 07 Juli 1999

Pendidikan Terakhir: S-1 Pendidikan Matematika

Jabatan: Bagian Hubungan Masyarakat, Guru MTK

TMT: 01 Februari 2022

Nama: Ahmad Munadi, S.Pd.

TTL: Banjar, 11 Juli 1994

Pendidikan Terakhir: S-1 Pendidikan Bahasa Inggris

Jabatan: Guru Bahasa Inggris

TMT: 01 Juli 2018

Nama: Rizqy Mayang Cantika Sari, S.Pd.

TTL: Sungai Lumbah, 19 Maret 2000

Pendidikan Terakhir: S-1 Pendidikan Seni Pertunjukan

Jabatan: Guru Seni Budaya dan Prakarya

TMT: 01 Februari 2022

Nama: Fatimah Zuhriah, S.Pd.

TTL: Banjarmasin, 04 Mei 1999

Pendidikan Terakhir: S-1 Pendidikan Agama Islam

Jabatan: Guru Fiqih Putri dan Kemuhammadiyahan

TMT: 01 Februari 2022

Nama: Nurul Huda, S.Pd.

TTL: Cerbon, 06 Agustus 1996

Pendidikan Terakhir: S-1 Pendidikan Agama Islam

Jabatan: Guru Aqidah Akhlak

TMT: 01 November 2022

Nama: Muhammad Rico Hermawan

TTL: Banjarmasin, 21 Juni 2002

Pendidikan Terakhir: SMA se-derajat

Jabatan: Guru PJOK

TMT: 01 Januari 2023

Nama: Muhammad Reza, S.Pd.

TTL: Negara, 29 April 1998

Pendidikan Terakhir: S-1 Pendidikan Ekonomi

Jabatan: Guru IPS

TMT: 01 Januari 2023

Nama: Yanur, S.Pd.

TTL: Banjarmasin, 26 Februari 2001

Pendidikan Terakhir: S-1 Teknologi Pendidikan

Jabatan: Guru Informatika

TMT: 01 Juli 2023

Nama: Zainal Arifin, M.Ag.

TTL: Marabahan, 19 April 1994

Pendidikan Terakhir: S-2 Akhlaq Tasawuf

Jabatan: Koordinator Pendidikan Al-Qur’an, Guru Tarikh Al-Islam

TMT: 01 Juli 2019

Nama: Muhammad Bakri, S.Ag.

TTL: Banjarmasin, 20 Desember 1995

Pendidikan Terakhir: S-1 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir

Jabatan: Guru Pendidikan Al-Qur’an

TMT: 01 Agustus 2019

Nama: Fitrian Noor

TTL: Banjarmasin, 28 April 1993

Pendidikan Terakhir: SMA se-derajat

Jabatan: Guru Pendidikan Al-Qur’an

TMT: 01 Agustus 2019

Nama: Ahmad Huzaini

TTL: Bantuil, 5 November 1994

Pendidikan Terakhir: SMA se-derajat

Jabatan: Guru Pendidikan Al-Qur’an

TMT: 01 November 2022

Nama: Fitriani, S.Kom

TTL: Banjarmasin, 26 November 1989

Pendidikan Terakhir: S-1 Teknik Informatika

Jabatan: Kepala Tata Usaha, Operator Sekolah, Bendahara BOS

TMT: 01 Januari 2013

Nama: Hayatul Husna, S.Pd.

TTL: Banjarmasin, 20 Agustus 1980

Pendidikan Terakhir: S-1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah

Jabatan: Pengelola Perpustakaan

TMT: 01 Januari 2008

Nama: Maya Apriyanti, SE.

TTL: Banjarmasin, 14 April 1983

Pendidikan Terakhir: S-1 Akuntasi

Jabatan: Bagian Keuangan

TMT: 01 Juni 2014

Nama: Devi Meliyanti, S.Kom.

TTL: Banjarmasin, 2 Mei 1990

Pendidikan Terakhir: S-1 Sistem Informasi

Jabatan: Staf Tata Usaha, Staf Bagian SPP

TMT: 01 Juni 2014

Tinggalkan Balasan